top of page
Dividalen low res.jpg

Vandring i Bardufoss området

VANDRING I ROSTADALEN

Rostadalen ligger i Målselv kommune i indre Troms og er et populært turmål for mange på grunn av den vakre naturen og det rike dyrelivet. Her blir det med jevne mellomrom observert bjørn, jerv og gaupe. 

VANDRING I ØVRE DIVIDAL NASJONALPARK

Nasjonalparken ligger i Målselv kommune i dalføret langs Divielva. Nasjonalparken ble etablert i 1971, og er preget av flott fjellnatur og urskog. Her kan du vandre i dalen med frodig bjørkeskog og høyt til fjells med mer krokete bjørketrær, men også gode jakt- og fiskemuligheter.

 

I parken kan du finne jettegryter, og mulighet til å se de “fire store rovdyrene” (bjørn, ulv, jerv og gaupe) som har tilhold i parken. Nasjonalparken har felles bjørnebestand med områder på svenskegrensen, og det rapporteres årlig om observasjoner av binne med unger. Parken er også kjent for å ha landets tetteste bestand av jerv.

 

Det finnes også mange samiske kulturminner her, alt fra før-kristne offerplasser og kjøttgjemmer til gammer og reingjerder av nyere dato. Norsk bosetting i området er fra 1700- og 1800-tallet.

Fin din vei
bottom of page